Oogmeting

Een regelmatige controle van uw ogen is heel gewoon. U wilt immers weten of u nog optimaal scherp ziet.

De opticien/optometrist start met een aantal vragen om zo de achtergrond of problemen te achterhalen en te bepalen of extra metingen nodig zijn.

Voordat we met de handmatige meting beginnen wordt de bestaande bril elektronisch doorgemeten. Daarna voeren we een objectieve, automatische meting uit. Hiermee wordt enkel een indicatie gegeven van de oogsterkte, de centrale oogbolling gemeten, de oogdruk gemeten en de helderheid van het oog bekeken.

Daarna neemt u plaats in de oogmeetruimte waar de opticien/optometrist uw klachten en wensen inventariseert. Hierna vindt de werkelijke brilsterkte bepaling plaats. Uw ogen worden nauwkeurig gemeten! Als aanvullende metingen nodig zijn wordt dat eerst met u besproken. Alleen op deze manier kunnen wij de juiste glazen aan u adviseren, voor het beste zicht!

Oogmeting